Brussels,
12
czerwca
2014
|
15:00
Europe/Brussels

SPÓJRZ POZA ETYKIETĘ!

Wątpliwości Europejskiej Organizacji Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności odnośnie przenikania do żywności związków chemicznych z opakowań plastikowych przyczyniają się do rosnącego zaufania wobec szkła.

W opinii naukowców i konsumentów jest ono uważane za najbezpieczniejsze w użytkowaniu. Potwierdzają to przeprowadzone na skalę światową badania. Ponadto, skoro laboratoria i przemysł farmaceutyczny wykorzystują szkło jako materiał referencyjny do testów laboratoryjnych oraz do przechowywania swoich produktów, unikając ryzyka zanieczyszczenia chemicznego czy biologicznego, to czyż może być lepsza rekomendacja dla szkła jako materiału opakowaniowego?

Niezależne badania przeprowadzone wśród 8 tysięcy konsumentów pokazują, że Europejczycy bardziej martwią się o zdrowie i bezpieczeństwo żywności niż o problematykę środowiska, terroryzmu międzynarodowego czy bezpieczeństwa publicznego. Rola opakowania w bezpieczeństwie żywności jest na liście podstawowych trosk. Bo nie ma nic cenniejszego ponad zdrowie!

Liczby i ludzie mówią za siebie

Wyniki ujawniają, że przywiązujemy coraz większą uwagę do potencjalnych zagrożeń związanych ze związkami chemicznymi, które przenikają z opakowań do żywności. Dwie trzecie (66%) konsumentów przyznaje, że obawia się skażenia żywności, jak również ryzyka interakcji chemikaliów z opakowania z jego zawartością.

Dodatkowo ośmiu z dziesięciu badanych konsumentów jest przekonanych, że te oddziaływania chemiczne mogą być ryzykowne dla zdrowia człowieka. Wyniki pokazują także, że konsumenci europejscy (60%) najbardziej obawiają się wpływu plastikowych pojemników na zawarte w nich napoje i żywność.

Dlatego też okazuje się, że w procesie podejmowania decyzji zakupowych troska o zdrowie odgrywa kluczową rolę. To sprawia, że szkło jest postrzegane jako najbezpieczniejsze opakowanie wykonane w całości z naturalnych składników. Wśród tych, którzy wybierają szkło 61% ma do niego pełne zaufanie jako zdrowego opakowania. Dla porównania wartość ta w 2010 roku wynosiła 48%.

Etykieta to za mało

 „Konsumenci martwią się o możliwość skażenia żywności i napojów przez związki pochodzące z opakowań. Stąd też coraz częściej zwracają uwagę na to, jak produkty są przechowywane i pakowane, a nie tylko na ich skład znajdujący się na etykiecie. Badania wykazują, że materiały stosowane do produkcji opakowań uwalniają związki chemiczne do żywności, co jest realnym zagrożeniem dla zdrowia. Nie dziwi więc, że rodzice małych dzieci są szczególnie wyczuleni na ten problem. Aż 77% z nich preferuje szkło do przechowywania żywności dla niemowląt, a 61% unika kupowania jedzenia dla niemowląt w plastikowych butelkach czy innych materiałach” - zaznacza Adeline Farrelly, Sekretarz Generalny FEVE, Europejskiej Federacji Opakowań Szklanych w imieniu Wspólnoty Przyjaciele Szkła (Friends of Glass Community).

Dane te potwierdza Dieter Schrenk, ekspert w farmakologii i toksykologii z Uniwersytetu Kaiserslautern w Niemczech, który analizował przenikanie związków chemicznych z opakowań. „Potwierdzam, że jest to obecnie problem. Polimery plastiku, metale, papier i karton zostały wskazane jako źródło pochodzenia niepożądanych chemikaliów w żywności. Zanieczyszczenia pojawiają się wskutek migracji składników związanych z procesem technologicznym. Choć powszechnie uważa się, że skażenie to jest niewielkie, koniecznym jest przeprowadzenie serii badań, które dostarczą nam więcej informacji na ten temat”.

Jesteś za GRAS?

W zgodnej opinii ekspertów rozwiązaniem jest używanie opakowań szklanych, które stanowią nieprzenikalną barierę dla czynników zewnętrznych i nie wchodzą w reakcje z produktami żywnościowymi czy napojami. W USA szkło jest jedynym szeroko stosowanym materiałem opakowaniowym uważanym za „GRAS” [akronim od angielskiego wyrażenia] „powszechnie uznanym za bezpieczne” przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków1. W 2011 r. Komisja Europejska zakazała wykorzystywania  Bisfenolu A, plastyfikatora używanego m.in.: w produkcji plastikowych butelek dla niemowląt i zarekomendowała szkło2 jako bezpieczną alternatywę dla zdrowia człowieka. Głównym powodem takiej decyzji było stwierdzenie, że szkło jest chemicznie bierne, co

oznacza, że nie wchodzi w reakcję ze swoją zawartością i jest nieprzenikalne dla zanieczyszczeń. „Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności pochodzącego z opakowania, konsumenci powinni podczas dużych zakupów rodzinnych zwrócić uwagę nie tylko na składniki produktu, ale także na to, jaki rodzaj opakowania kupują. Mówimy o tym w kampanii pod nazwą. „Spojrzeć poza etykietkę”. Okazuje się, że świadome zakupy robi dziś już coraz więcej Europejczyków. Aż 87% z nich, czyli o 13% więcej niż w 2010 roku, poleca szkło jako opakowanie numer jeden. Pokazuje to wyraźnie, że zaufanie konsumentów do tego w pełni naturalnego materiału, stale rośnie” - potwierdza Adeline Farelly. Cóż dodać, jeśli szkło składa się w 100% z naturalnych składników, tj. piasku, sody amoniakalnej i wapnia, a od ponad 5 tysięcy lat temu jego skład się nie zmienił.

_____________________________________

1 patrz http://www.gpi.org/learn-about-glass

3 Dyrektywa 2011/8/EU

Tekst standardowy

O BADANIU: W lutym 2014 r. niezależna agencja badawcza, InSites Consulting, przeprowadziła ankietę wśród konsumentów w 11 krajach Europy (Francja, Włochy, Niemcy, Hiszpania, UK, Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja i Szwajcaria). Na zlecenie FEVE, jako część kampanii „Przyjaciele Szkła”, ponad 8 tysięcy konsumentów pomiędzy 24 a 64 rokiem życia zostało zapytanych o ich postrzeganie opakowań w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności, środowiska i smaku. 41% uczestników było rodzicami, 75%  to kobiety, 25% to mężczyźni. Wyniki są reprezentatywne dla danego kraju.

O PRZYJACIOŁACH SZKŁA (Friends of Glass): To wpływowe europejskie forum konsumenckie, które wspiera i promuje prawo konsumenta do możliwości wyboru produktów spożywczych w opakowaniach szklanych. Skupia ono tych wszystkich, którzy wierzą, że szkło jest najlepszym wyborem dla zdrowia rodzin i dla środowiska. „Przyjaciele Szkła” zostali powołani w 2009 roku przez Europejską Federację Opakowań Szklanych (FEVE) w odpowiedzi na ogólnoeuropejskie badanie zlecone przez FEVE we wrześniu 2008 r. i przeprowadzone przez Instytut Badawczy InSites. Badanie to wykazało, że 74% konsumentów europejskich preferuje opakowania szklane do napojów i jedzenia. Dziś te dane wzrosły do 87%. Dołącz do na profilu: www.facebook.com/friendsofglass i dowiedz się więcej stronie internetowej www.friendsofglass.com

O FEVE: Europejska Federacja Opakowań Szklanych (FEVE) jest stowarzyszeniem europejskich producentów opakowań szklanych i wytwarzanych maszynowo naczyń stołowych. Federacja reprezentuje przemysł opakowań szklanych na poziomie międzynarodowym, zwłaszcza europejskim i jest forum do omawiania wspólnych kwestii. FEVE utrzymuje dialog z instytucjami europejskimi  i agencjami na temat środowiska, handlu i innych ważnych zagadnień. Federacja promuje opakowania szklane i recykling szkła, uzupełniając działania przemysłu szklanego  na poziomie krajowym.

Więcej na: www.feve.org

DODATKOWE INFORMACJE:

Michael Delle Selve

Senior Communications Manager, FEVE

m.delleselve@feve.org  +32(0)2 5360080

Christian Prior                                                                  Nora Lawton

Weber Shandwick                                                             Weber Shandwick

+32(0) 2 894 9013                                                            +32(0) 2 894 9024