Brusel,
12
June
2014
|
15:00
Europe/Brussels

OBAVY O ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN VRACAJÚ EURÓPU KU SKLENÝM OBALOM

Spotrebiteľom sa odporúča, aby sa okrem etikety zajímali aj o obal.

Pri nezávislom prieskume uskutočnenom medzi 8 000 spotrebiteľmi sa zistilo, že Európanom robí väčšie starosti zdravie a bezpečnosť potravín než problémy životného prostredia, medzinárodný terorizmus či verejná bezpečnosť; medzi hlavné problémy sa radí aj úloha obalov v bezpečnosti potravín.

Tieto zistenia odhaľujú, že medzi Európskymi spotrebiteľmi rastie znepokojenie, čo sa týka potenciálnych zdravotných rizík následkom prenikania chemických látok z obalov do potravín. Dve tretiny (66 %) spotrebiteľov pripúšťajú, že kontaminácia potravín i riziko prenikania chemikálií z obalov do ich obsahu im naozaj robia starosti.

Osem z desiatich spotrebiteľov sa domnieva, že pôsobenie týchto chemických látok by mohlo viesť k ohrozeniu ľudského zdravia. Ďalej sa zistilo, že zo všetkých skúmaných materiálov – kovu, papiera, bag-in-box obalov, plastu a skla – vzbudzujú u európskych spotrebiteľov (60 %) najväčšie obavy plastové obaly. Domnievajú sa, že práve ony môžu mať na potraviny a nápoje či ich zložky najhorší vplyv.

Zdravotné ohľady hrajú v rozhodovaní spotrebiteľov zásadnú rolu, a to sa odráža vo zvýšenom dopyte po potravinách a nápojoch v sklených obaloch. Celých 61 % z tých, ktorí vyberajú sklo, verí, že pre ich zdravie je sklený obal najbezpečnejší. Pre porovnanie, pri prieskume v roku 2010 bolo takých spotrebiteľov 48 %.

Keď Adeline Farrelly, generálna tajomníčka FEVE, Európskej federácie výrobcov obalového skla, hovorila v mene komunity Friends of Glass, vyjadrila sa takto: „Je zrejmé, že spotrebiteľom robí starosti kontaminácia potravín spôsobená obalmi. Dnes sa spotrebitelia zaujímajú o to, ako sú produkty skladované a balené – nielen o to, čo je napísané na etikete. Štúdie ukazujú, že obalové materiály uvoľňujú do potravín chemické látky, čo je naozaj dôvod na obavy. Obzvlášť opatrní sú rodičia malých detí: 77 % európskych rodičov uchováva potraviny pre deti v skle a 61 % nekupuje detskú výživu v plastových či iných fľašiach.“

Keď profesor Dieter Schrenk, odborník na farmakológiu a toxikológiu na univerzite v nemeckom Kaiserslauterne, hovoril o súčasnom rozsahu vedeckého výskumu uvoľňovania chemických látok z obalových materiálov, vyjadril sa takto: „Otázka prenikania chemických zlúčenín z obalových materiálov potravín do samotných potravín je veľmi závažná. Už v minulosti bolo preukázané, že plastové polyméry, kovy a papier/kartón sú nezanedbateľným zdrojom chemických látok, ktoré sú v potravinách nežiaduce. Dochádza k tomu migráciou väčšinou úmyselne pridávaných látok alebo látok súvisiacich s výrobným procesom. Riziko spojené s konzumáciou takto kontaminovaných potravín sa síce považuje za nízke, no dosiaľ nebol urobený taký výskum, ktorý by túto otázku vedecky celkom objasnil.“

Adeline Farrelly pokračovala: „Ak sa spotrebitelia majú vyhnúť nežiaducej kontaminácii z obalov, mali by sa najmä pri týždenných rodinných nákupoch zaujímať nielen o etiketu – čo daný produkt obsahuje, ale aj o obal, v ktorom sa predáva. Stále viac Európanov (87 % oproti 74 % z roku 2010) v prieskumoch odporúča sklo ako svoj najobľúbenejší obal na potraviny a nápoje. Z toho je zrejmé, že spotrebitelia považujú sklo za jeden z najčistejších a najinertnejších materiálov.“

Sklo je obalový materiál, ktorý pôsobí ako prírodná a nepriepustná bariéra a nereaguje s potravinami ani nápojmi. V Spojených štátoch je sklo jediným obalovým materiálom, ktorý americký federálny Úrad na kontrolu potravín a liečiv „všeobecne považuje za bezpečný“ alebo „GRAS“[1]. V roku 2011, keď EÚ zakázala plastové dojčenské fľaše s obsahom BPA[2], odporučila ako alternatívu bezpečnú pre ľudské zdravie práve sklo[3].

Európska komisia posilňuje legislatívu týkajúcu sa chemických zlúčenín, ktoré sa môžu uvoľňovať z potravinových obalov. Sklenené obaly vyhovejú aj tým najprísnejším požiadavkám, aké sa kedy môžu objaviť v európskych normách a nariadeniach pre kontakt s potravinami, pretože sklo je chemicky inertné, čo znamená, že nereaguje s obsahom obalu a pre vonkajšie kontaminanty je nepriepustné. 


[1] pozrite http://www.gpi.org/learn-about-glass/

[2] BPA je skratka pre bisfenol-A, plastifikátor používaný pri výrobe niektorých umelých hmôt

[3] Smernica ES 2011/8/EÚ

Boilerplate

Redakčné poznámky:

O prieskume:

Nezávislá prieskumová agentúra InSites Consulting uskutočnila vo februári 2014 spotrebiteľský prieskum v 11 európskych krajinách (vo Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Španielsku, Veľkej Británii, Rakúsku, Chorvátsku, Česku, na Slovensku a vo Švajčiarsku). Prieskum objednala federácia FEVE ako súčasť kampane Friends of Glass. V prieskume bolo oslovených viac ako 8 000 spotrebiteľov vo veku od 24 do 64 rokov, čo sa týka ich pohľadu na potravinové obaly z hľadiska bezpečnosti potravín, životného prostredia a chuti. 41 % respondentov malo deti; 75 % respondentov boli ženy, 25 % muži. Výsledky sú reprezentatívne pre každú krajinu.

O Friends of Glass:

Friends of Glass je vplyvné európske spotrebiteľské fórum, ktoré podporuje a presadzuje právo spotrebiteľa vybrať si potraviny a nápoje v sklenených obaloch. Združuje všetkých, ktorí veria, že sklo je jasná voľba pre ich zdravie, ich rodiny i životné prostredie. Fórum Friends of Glass vzniklo z popudu Európskej federácie výrobcov obalového skla (alebo FEVE) na základe celoeurópskeho prieskumu objednaného organizáciou FEVE v septembri 2008 v prieskumovej agentúre InSites, v ktorom sa zistilo, že 74 % európskych spotrebiteľov dáva pri potravinách a nápojoch prednosť skleneným obalom. Dnes ich podiel vzrástol na 87 %.

O FEVE:

FEVE (Európska federácia výrobcov obalového skla) je združením európskych výrobcov sklenených obalov a strojovo vyrábaného skleneného riadu. Federácia predstavuje priemysel obalového skla na medzinárodnej a najmä európskej úrovni a slúži ako fórum pre hľadanie odpovedí na spoločné otázky. FEVE vedie s európskymi inštitúciami a agentúrami stály dialóg o environmentálnych a iných dôležitých otázkach. Federácia podporuje sklenené obaly a recykláciu skla a doplňuje tak aktivity sklárskeho priemyslu na národných úrovniach.

Ak požadujete viac informácií o európskych dátach, obráťte sa láskavo na:

Michaela Delle Selve, Senior Communications Managera, FEVE

m.delleselve@feve.org +32 (0)2 5360080

Christiana Priora

Weber Shandwick

+32 (0) 2 894 90 13

CPrior@webershandwick.com

Noru Lawtonovú

Weber Shandwick

+32 (0) 2 894 90 29       

NLawton@webershandwick.com

Viac informácií o prieskume nájdete na www.news.friendsoglass.com

Nedívajte sa len na etiketu, s Friends of Glass sa dozviete viac na Twitteri a Facebooku

Pridajte sa k nám ako Priateľ skla na www.friendsofglass.com